Kim jesteśmy

Fenix Fight Club szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje pozostawione w formularzu kontaktowym. Adres naszej strony internetowej to: https://fenixfightclub.pl.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Ząbkach przy ulicy Mikołaja Kopernika 38A / 46, 05-091 Polska
2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: ffc@onet.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazali Państwo w
formularzu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora danych.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku z otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w witrynie kontaktowej lub do momentu wycofania zgody.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.