REGULAMIN

.

.

.

.

.

.

 

Sporty Walki

 
REGULAMIN
uczestnictwa w zajęciach zadania:
SPORTY WALKI
 
I. Organizacja zajęć
 1. Zajęcia są organizowane zgodnie z planem Programu „Sporty walki” realizowanego przez FFC Sp. z o.o.
 2. Zajęcia obywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 3. Zajęcia odbywają się w grupach.
 4. Zajęcia są bezpłatne dla mieszkańców dzielnicy Praga Północ.
 5. Do grupy można dołączyć w każdym momencie programu.
 6. Zapewniona zostanie profesjonalna kadra instruktorska posiadająca niezbędną dokumentację;
 7. Zapewniona zostanie sala odpowiednio przygotowana do przeprowadzenia programu.
 8. Zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem.
 9. Zostaną pobrane od uczestników zajęć niezbędne oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach.
 10. Będą prowadzone zapisy na zajęcia.
 11. Zostanie zapewniony sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć;
II. Udział w zajęciach
 1. Na zajęcia uczestnik zapisuje się samodzielnie. Na zajęcia uczestnik przychodzi przygotowany zgodnie z zaleceniami instruktora / trenera i czynnie uczestniczy w zajęciach.
 2. Na zajęciach uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, tj.:
 • korzysta z urządzeń/sprzętu zgodnie z zaleceniami instruktora/trenera prowadzącego zajęcia;
 • reaguje na uwagi i polecenia instruktora/trenera prowadzącego zajęcia;
 • wykorzystuje sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem pod opieką instruktora/trenera; dba o ład i porządek w sali i szatni; 
 • podczas zajęć wykonuje ćwiczenia w odpowiednim stroju zgodnym z zaleceniami instruktora/trenera;
 • zgłasza instruktorowi/trenerowi zauważone uszkodzenia lub niesprawne sprzęty i przyrządy;
 • przestrzega zasad zachowania panujących w klubie.
 • Na zajęcia uczestnik przychodzi punktualnie. W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut uczestnik nie może dołączyć do zajęć.
 1. W przypadku świadomego uszkodzenia sprzętu i przyrządów uczestnik jest zobowiązany do naprawy szkody.
 2. Powtarzające się przypadki łamania regulaminu, skutkują skreśleniem z zajęć.